Premium funksjoner / White label

Fjern all doneWebs branding fra nettsiden din

Alle nettsidene våre inneholder en liten referanse til doneWebs, som gir en bekreftelse på at vi har utviklet nettsiden. Enkelte bedrifter trenger å fjerne denne informasjonen av hensyn til kredibilitet, spesielt dersom selskapet er av god størrelse. Med White Label vil alle referanser til vårt selskap fjernes.